Mapa gravimètric de Catalunya 1:250.000

Darrers exemplars

6,73 / unitat(s)
Preu sense IVA

Pes de lliurament: 141 g


Formes de lliurament disponibles: Enviament certificat, Enviament certificat, Enviament certificat

L'Institut Geològic de Catalunya (IGC), en col·laboració amb l'Institut de Ciències de la Terra Jaume Almera, del Consell Superior d'Investigacions Científiques (ICTJA-CSIC), ha realitzat l'actualització del model de dades gravimètriques de Catalunya. Fruit d'aquesta actualització s'ha obtingut el Mapa gravimètric de Catalunya 1:250.000. Aquest mapa pren el relleu del Mapa gravimètric de Catalunya 1:500.000 realitzat pel Servei Geològic de Catalunya i publicat el 1987 per l'institut Cartogràfic de Catalunya.

Per a l'elaboració del mapa s'ha disposat de 28.054 mesures de gravetat, 13.075 de les quals es troben sobre el territori de Catalunya. A aquestes mesures s'ha afegit les dades d'origen satel·litals a mar. Les mesures han estat obtingudes de tres bases de dades diferents provinents del Instituto Geológico y Minero de España (IGME, 2010), el Bureau des Recherches Géologiques et Minières (BRGM, 2009) i la base Global Gravity Anomaly.

L'actualització del model de dades gravimètriques de Catalunya respon a l'objectiu de millorar el coneixement de la geologia del subsòl. Aquesta actualització i revisió es justifica per la millor cobertura gravimètrica actual, la millora en la resolució de les dades gravimètriques satel·litals i la necessitat de migrar al nou sistema de referència geodèsic ETRS89.

El mapa representa les anomalies gravimètriques mesurades en mil·ligals (mGal), unitat emprada per a mesurar les petites variacions en l'acceleració de la gravetat en la superfície terrestre (Gal=cm x s-2). Els valors es presenten en el mapa amb isolínies cada 5 mGal i amb una gamma de colors que agrupen visualment aquests valors en 12 intervals.

L'anàlisi de les anomalies gravimètriques aporta informació de l'estructura i la densitat de les roques en profunditat.

Examine aquesta categoria: Altres mapes geològics i geofísics