Geotreball VI. Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000

 

El Geotreball VI és l'instrument per a la realització del Mapa per a la prevenció dels riscos geològics 1:25.000. És un mapa de contingut geotemàtic aplicat, en el qual el terreny es troba zonificat d'acord amb la identificació de la perillositat geològica. Constitueix una eina de suport adequada per a la planificació territorial i la urbanística, perquè permet disposar d'una visió de conjunt del territori pel que fa als perills geològics, identificant les zones on és recomanable de realitzar estudis de detall, en el cas de planificar-s'hi actuacions.

En aquest mapa s'hi representen els fenòmens geològics perillosos i els indicis d'activitat, i la perillositat dels processos generats per la geodinàmica externa (dinàmiques de vessant, torrencial, nival, litoral i fluvial) i la geodinàmica interna (terratrèmols). Els fenòmens considerats són els despreniments, lliscaments, moviments complexos, fluxos de materials i expansió lateral, les subsidències i els col·lapses del terreny, les allaus, les inundacions i les avingudes torrencials i els terratrèmols.

En la realització del Mapa per a la prevenció dels riscos geològics hi col·labora l'Agència Catalana de l'Aigua en els aspectes relacionats amb la perillositat per inundabilitat i altres ens de l'Administració de la Generalitat i de l'Administració local, especialment en el que té relació amb l'aportació de documentació històrica de processos ocorreguts als termes municipals.


GeoPDF SHP


Mostra per pàgina
Ordena per
31 - 37 de 37 resultats

Full 290-2-2 (66-24)
Edició 1a. Gener 2016

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 56 g

En estoc

Full 333-2-2 (76-26)
Edició 1a. Any 2012

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 56 g

En estoc

Full 296-1-2 (77-24)
Edició 1a. Abril 2014

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 56 g

Darrers exemplars

Full 296-2-2 (78-24)
Edició 1a. Any 2010

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 56 g

En estoc

Full 220-2-2 (78-20)
Edició 1a. Any 2013

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 56 g

En estoc

Full 290-1-1 (65-23)
Edició 1a. Any 2010

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 56 g

En estoc

Full 328-2-1 (66-25)
Edició 1a. Any 2011

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 56 g

En estoc

*
Preus sense IVA

31 - 37 de 37 resultats