Geotreball III. Mapa geològic de les zones urbanes 1:5.000

 

El Geotreball III és l'instrument per a la realització del Mapa geològic de les zones urbanes 1:5.000. Segons dades de l'IDESCAT (2005), més del 75% de la població de Catalunya viu en municipis de més de 10.000 habitants. Les característiques del terreny en aquestes àrees urbanes, de manera directa o indirecta, influeixen en les vides de tota aquesta gent i en les d'aquella que s'hi desplaça per treballar o realitzar altres activitats. Poder disposar d'informació precisa i de qualitat sobre la constitució física i química del sòl i el subsol facilita la presa de decisions relacionades amb la planificació urbanística, perquè l'estabilitat del terreny o el drenatge de les aigües superficials, entre altres condicionants naturals, depenen d'aquestes característiques geològiques.

El Mapa geològic de zones urbanes a escala 1:5.000 és un mapa de contingut geològic i geotemàtic aplicat que abasta una superfície de 2.109 km2, corresponent a la de tots els municipis de més de 10.000 habitants, més les capitals de comarca (sòl urbà i sòl urbanitzable, més un contorn de 500 metres al seu voltant i zones de connexió).

Conceptualment, la informació geològica, geotècnica i de l'activitat antròpica que inclou el Mapa geològic de zones urbanes a escala 1:5.000 és, en alguns aspectes, de tipus similar a la del Mapa geoantròpic (Geotreball II), però la metodologia per a la seva obtenció està determinada per les particularitats físiques pròpies de les zones altament antropitzades, que condicionen l'accessibilitat als materials que constitueixen el sòl i el subsol.

El nivell de detall que proporciona l'escala 1:5.000 el fa especialment adequat per utilitzar-lo en els treballs de planificació urbanística. Per a la realització d'aquest mapa és molt important la col·laboració amb els municipis, perquè poden aportar informació de contingut geotècnic, informació de tipus històric sobre l'evolució de l'ocupació del sòl i sobre aspectes relacionats amb processos geològics que hagin ocorregut, en el passat històric, en el terme municipal.


PDF icona_shp


Mostra per pàgina
Ordena per
31 - 31 de 31 resultats

Full 286-122 (420-6-2)
Edició 1a. Gener 2016

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 106 g

En estoc

*
Preus sense IVA

31 - 31 de 31 resultats