Geotreball III. Mapa geològic de les zones urbanes 1:5.000

 

El Geotreball III és l'instrument per a la realització del Mapa geològic de les zones urbanes 1:5.000. Segons dades de l'IDESCAT (2005), més del 75% de la població de Catalunya viu en municipis de més de 10.000 habitants. Les característiques del terreny en aquestes àrees urbanes, de manera directa o indirecta, influeixen en les vides de tota aquesta gent i en les d'aquella que s'hi desplaça per treballar o realitzar altres activitats. Poder disposar d'informació precisa i de qualitat sobre la constitució física i química del sòl i el subsol facilita la presa de decisions relacionades amb la planificació urbanística, perquè l'estabilitat del terreny o el drenatge de les aigües superficials, entre altres condicionants naturals, depenen d'aquestes característiques geològiques.

El Mapa geològic de zones urbanes a escala 1:5.000 és un mapa de contingut geològic i geotemàtic aplicat que abasta una superfície de 2.109 km2, corresponent a la de tots els municipis de més de 10.000 habitants, més les capitals de comarca (sòl urbà i sòl urbanitzable, més un contorn de 500 metres al seu voltant i zones de connexió).

Conceptualment, la informació geològica, geotècnica i de l'activitat antròpica que inclou el Mapa geològic de zones urbanes a escala 1:5.000 és, en alguns aspectes, de tipus similar a la del Mapa geoantròpic (Geotreball II), però la metodologia per a la seva obtenció està determinada per les particularitats físiques pròpies de les zones altament antropitzades, que condicionen l'accessibilitat als materials que constitueixen el sòl i el subsol.

El nivell de detall que proporciona l'escala 1:5.000 el fa especialment adequat per utilitzar-lo en els treballs de planificació urbanística. Per a la realització d'aquest mapa és molt important la col·laboració amb els municipis, perquè poden aportar informació de contingut geotècnic, informació de tipus històric sobre l'evolució de l'ocupació del sòl i sobre aspectes relacionats amb processos geològics que hagin ocorregut, en el passat històric, en el terme municipal.


GeoPDF icona_shp


Mostra per pàgina
Ordena per
1 - 30 de 31 resultats

Full 287-128 (420-7-8)
Edició 1a. Febrer 2013

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 123 g

En estoc

Full 289-124 (421-1-4)
Edició 1a. Any 2009

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 124 g

Darrers exemplars

Full 289-123 (421-1-3)
Edició 1a. Octubre 2016

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 123 g

En estoc

Full 288-125 (420-8-5)
Edició 1a. Any 2010

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 135 g

En estoc

Full 289-125 (420-1-5)
Edició 1a. Any 2011

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 123 g

En estoc

Full 288-128 (420-8-8)
Edició 1a. Any 2013

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 122 g

En estoc

Full 287-121 (420-7-1)
Edició 1a. Maig 2016

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 104 g

En estoc

Full 289-122 (421-1-2)
Edició 1a. Setembre 2016

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 124 g

En estoc

Full 285-123 (420-5-3)
Edició 1a. Any 2012

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 131 g

En estoc

Full 305-098 (334-1-2)
Edició 1a. Juliol 2014

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 122 g

En estoc

Full 305-097 (334-1-1)
Edició 1a. Juny 2014

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 134 g

En estoc

Full 266-138 (473-2-2)
Edició 1a. Any 2013

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 110 g

En estoc

Full 285-124 (420-5-4)
Edició 1a. Any 2012

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 122 g

En estoc

Full 305-099 (334-1-3)
Edició 1a. Desembre 2015

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 103 g

En estoc

Full 286-121 (420-6-1)
Edició 1a. Gener 2016

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 104 g

En estoc

Full 304-098 (333-8-2)
Edició 1a. Novembre 2015

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 91 g

En estoc

Full 290-124 (421-2-4)
Edició 1a. Any 2011

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 111 g

En estoc

Full 287-122 (420-7-2)
Edició 1a. Abril 2016

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 107 g

En estoc

Full 286-126 (420-6-6)
Edició 1a. Any 2011

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 122 g

En estoc

Full 288-124 (420-8-4)
Edició 1a. Any 2010

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 115 g

En estoc

Full 290-122 (421-2-2)
Edició 1a. Any 2012

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 110 g

En estoc

Full 287-126 (420-7-6)
Edició 1a. Any 2011

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 124 g

En estoc

Full 267-138 (473-3-2)
Edició 1a. Any 2013

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 122 g

En estoc

Full 290-123 (421-2-3)
Edició 1a. Any 2011

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 123 g

Darrers exemplars

Full 286-125 (420-6-5)
Edició 1a. Any 2012

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 124 g

En estoc

Full 305-096 (296-1-8)
Edició 1a. Juny 2014
 

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 107 g

Darrers exemplars

Full 304-097 (333-8-1)
Edició 1a. Juny 2014

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 107 g

Darrers exemplars

Fulls 267-139 (473-3-3), 267-140 (473-3-4)
Edició 1a. Any 2013

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 141 g

En estoc

Edició 1a. Any 2013

 

11,54 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 90 g

En estoc

Fulls 288-124 (420-8-4), 288-125 (420-8-5), 289-124 (421-1-4), 289-125 (421-1-5)
Edició 1a. Any 2009

30,00 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 595 g

En estoc

*
Preus sense IVA

1 - 30 de 31 resultats