Ortofotos i ortoimatges

 

La cartografia ortofotogràfica i d'ortoimatge té com a base una fotografia aèria vertical o una imatge de satèl·lit, per tant, són visibles els elements de la superfície terrestre.

Les fotografies o imatges originals, o el mosaic de fotografies o d’imatges com s’esdevé generalment, són rectificades geomètricament i convertides en productes d’ortofoto o d’ortoimatge.