Geotreball V. Mapa hidrogeològic 1:25.000

 

El Mapa hidrogeològic a escala 1:25.000 (Geotreball V del Mapa geològic de Catalunya), és un mapa de contingut geotemàtic aplicat al camp de la hidrogeologia i es concep com una eina per a la gestió estratègica dels recursos hídrics. El coneixement de la dinàmica del cicle de l'aigua i la caracterització espacial i temporal del recurs hídric, són essencials per a la seva correcta avaluació i gestió. Els mapes hidrogeològics difereixen de la resta de mapes geotemàtics aplicats pel fet de representar alguns paràmetres que canvien amb el pas del temps, com la posició del nivell piezomètric o les característiques químiques de l’aigua. Per aquest motiu, les dades que s’hi representen sempre estan referides a un període temporal concret.

El Mapa hidrogeològic, que es realitza en col·laboració amb l'Agència Catalana de l'Aigua, reflecteix gràficament aspectes quantitatius i qualitatius del medi hidrogeològic.

La realització de la cartografia hidrogeològica consisteix en la captació de dades geològiques-hidrogeològiques bàsiques, com les característiques hidràuliques de les roques, dades sobre la hidrodinàmica i la hidroquímica de l’aigua subterrània i dades sobre la localització d’elements antròpics d’accés al medi subterrani (pous, mines i fonts).

Al mapa s’hi representen les característiques principals del medi en quan a la permeabilitat i el tipus de porositat del subsol i els límits dels aqüífers principals redefinits a escala 1:25.000. Es generen i publiquen dades piezomètriques puntuals i/o piezometries, les direccions principals del flux d’aigua subterrània i l’existència de cons de bombament significatius. També s’hi representen les fàcies hidroquímiques de l’aigua en forma de diagrames d’Stiff i en els àmbits de costa, la conductivitat elèctrica i la relació entre el contingut de clorurs i sulfats.

En funció de l’àmbit i de la tipologia d’aqüífers presents en cada mapa, es presenten talls hidrogeològics que ajuden a interpretar la geometria i la relació entre els diferents aqüífers, la ubicació i les profunditats dels pous i la posició del nivell piezomètric.

El mapa hidrogeològic inclou un mapa de vulnerabilitat intrínseca dels aqüífers a escala 1:100.000. Aquest avalua, des d’una perspectiva qualitativa i regional, la probabilitat que un determinat agent contaminant assoleixi la zona saturada del subsol.


GeoPDF SHP


Mostra per pàgina
Ordena per

Full 392-2-1 (72-29)
Edició 1a. Any 2012

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 89 g

En estoc

Full 258-2-1 (78-21)
Edició 1a. Juliol 2013

 

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 77 g

En estoc

Full 296-1-1 (77-23)
Edició 1a. Maig 2015

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 79 g

En estoc

Full 258-1-1 (77-21)
Edició 1a. Juliol 2013

 

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 90 g

En estoc

Full 334-1-1 (77-25)
Edició 1a. Juliol 2015

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 86 g

En estoc

Full 393-1-1 (73-29)
Edició 1a. Any 2012

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 79 g

En estoc

Full 290-2-1 (66-23)
Edició 1a. Juny 2016

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 86 g

En estoc

Fulls 334-2-1 (78-25), 335-1-1 (79-25)
Edició 1a. Maig 2016

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 119 g

En estoc

Fulls 296-2-1 (78-23), 297-1-1 (79-23)
Edició 1a. Novembre 2014

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 104 g

En estoc

Full 297-1-2 (79-24)
Edició 1a. Any 2011

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 80 g

En estoc

Full 221-1-2 (79-20)
Edició 1a. Any 2013

 

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 78 g

En estoc

Full 290-1-2 (65-24)
Edició 1a. Setembre 2016

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 87 g

En estoc

Full 393-1-2 (73-30)
Edició 1a. Any 2011

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 80 g

En estoc

Full 392-1-1 (71-29)
Edició 1a. Any 2012

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 77 g

En estoc

Full 258-1-2 (77-22)
Edició 1a. Juliol 2014

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 79 g

En estoc

Full 392-1-2 (71-30)
Edició 1a. Any 2012

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 89 g

En estoc

Fulls 259-1-1 (79-21), 259-2-1 (80-21), 259-1-2 (79-22)
Edició 1a. Any 2013

 

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 104 g

En estoc

Full 392-2-2 (72-30)
Edició 1a. Any 2011

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 80 g

En estoc

Full 333-2-1 (76-25)
Edició 1a. Juny 2015

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 88 g

En estoc

Full 258-2-2 (78-22)
Edició 1a. Maig 2015

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 76 g

En estoc

Full 290-2-2 (66-24)
Edició 1a. Juliol 2016

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 86 g

En estoc

Full 333-2-2 (76-26)
Edició 1a. Abril 2016

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 88 g

En estoc

Full 296-1-2 (77-24)
Edició 1a. Any 2010

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 84 g

En estoc

Full 296-2-2 (78-24)
Edició 1a. Any 2011

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 78 g

En estoc

Full 290-1-1 (65-23)
Edició 1a. Maig 2016

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 87 g

En estoc

*
Preus sense IVA