Geotreball II. Mapa geoantròpic 1:25.000

 

El Geotreball II és l'instrument per a la realització del Mapa geològic dels processos actius i recents i de l'activitat antròpica (Geoantròpic) 1:25.000. El Mapa geoantròpic és un document cartogràfic de contingut geotemàtic aplicat en el qual s'hi representa, a l'escala adequada per a la planificació territorial, l'estat actual de la constitució física del territori, resultant de l'acció antròpica sobre el medi geològic i els condicionants geològics a l'activitat humana. S'hi reflecteixen aquells elements i processos geològics que incideixen o poden incidir de forma directa en les activitats humanes, juntament amb aquelles activitats o accions humanes que modifiquen les característiques morfològiques de la superfície topogràfica o que poden incidir, de forma directa, en les propietats físiques i el comportament del terreny natural.

El Mapa geoantròpic inclou elements propis d'un mapa geomorfològic, al mateix temps que, en el sentit anglosaxó del terme, realitza un inventari dels processos geològics naturals i de les intervencions artificials en el medi geològic. Classifica els processos naturals en funció de la seva activitat i els ordena segons les àrees de generació dels materials involucrats, els mecanismes de transport, les àrees de deposició i les característiques i propietats geològiques dels dipòsits. Similarment, classifica els elements i els dipòsits artificials en funció de les activitats que els han generat, a les quals donen o han donat servei.

En aquest mapa s'hi inclouen també determinacions de tipus geotècnic, tals com un mapa d'agrupacions litològiques i elements estructurals, el grau de consolidació, el grau de meteorització, el grau de ripabilitat i altres propietats geomecàniques dels materials.

 

GeoPDF icona_shp


Mostra per pàgina
Ordena per

Full 251-2-1 (64-21)
Edició 1a. Any 2012

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 84 g

En estoc

Full 360-1-1 (65-27)
Edició 1a. Octubre 2014

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 80 g

En estoc

Full 257-2-2 (76-22)
Edició 1a. Setembre 2016

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 80 g

En estoc

Full 328-1-2 (65-26)
Edició 1a. Abril 2014

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 91 g

En estoc

Full 392-2-1 (72-29)
Edició 1a. Any 2012

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 96 g

En estoc

Full 391-2-1 (70-29)
Edició 1a. Juny 2013

 

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 97 g

En estoc

Full 213-2-2 (64-20)
Edició 1a. Any 2012

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 95 g

En estoc

Full 258-1-1 (77-21)
Edició 1a. Any 2010

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 95 g

En estoc

Full 334-1-1 (77-25)
Edició 1a. Juny 2016

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 80 g

En estoc

Full 255-2-2 (72-22)
Edició 1a. Març 2015

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 82 g

En estoc

Full 290-2-1 (66-23)
Edició 1a. Any 2010

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 91 g

En estoc

Full 255-1-2 (71-22)
Edició 1a. Octubre 2013

 

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 80 g

En estoc

Full 290-1-2 (65-24)
Edició 1a. Any 2011

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 94 g

En estoc

Full 294-1-2 (73-24)
Edició 1a. Març 2016

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 80 g

En estoc

Full 393-1-2 (73-30)
Edició 1a. Juny 2016

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 78 g

En estoc

Full 392-1-1 (71-29)
Edició 1a. Any 2011

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 94 g

En estoc

Full 258-1-2 (77-22)
Edició 1a. Any 2011

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 80 g

En estoc

Full 391-1-1 (69-29)
Edició 1a. Setembre 2015

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 90 g

En estoc

Full 291-2-2 (68-24)
Edició 1a. Any 2012

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 81 g

En estoc

Full 331-2-1 (72-25)
Edició 1a. Any 2013

 

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 69 g

En estoc

Full 256-1-2 (73-22)
Edició 1a. Febrer 2016

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 81 g

En estoc

Full 392-2-2 (72-30)
Edició 1a. Setembre 2016

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 90 g

En estoc

Full 332-2-1 (74-25)
Edició 1a. Març 2015

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 92 g

En estoc

Full 294-2-2 (74-24)
Edició 1a. Setembre 2013

 

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 81 g

En estoc

Full 420-1-2 (71-32)
Edició 1a. Abril 2016

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 80 g

En estoc

Full 332-2-2 (74-26)
Edició 1a. Juny 2015

9,62 / unitat(s) *
Pes de lliurament: 91 g

En estoc

*
Preus sense IVA